Campar

Jamnleg held nokre av verdas beste og mest erfarne instruktørar og tunnelflygarar campar i tunnellen.

Kontakt VossVind på post@vossvind.no eller dei ulike coachane direkte for meir informasjon.

Ynskjer du å organisera din eigen camp hjå VossVind, kontakt Astrid Lemme på astrid.lemme@vossvind.no