Personvern og cookies

Personvern, sikkerheit og bruk av cookies på vossvind.no

Me brukar informasjonkapslar for å betra den digitale opplevinga for kundane våre. Dette blir gjort til dømes ved bestilling, der me lagrar data om deg. Slik slepp du å fylla ut samme informasjon to gonger. Me lagrar også statistikk og brukar analyseverktøyet Google Analytics

Informasjonskapselfunksjonen kan slåast av og på i dei fleste nettlesarar etter høve. Om du vel å slå av dette, vil du stadig kunna bruka vossvind.no, men nokre av funksjonane vil ikkje fungera optimalt.

Slik slettar du informasjonskapslar/cookies