Teambuilding

Hjå VossVind kan de kombinere det faglege med det sosiale på same stad.

Her kan bedrifta di ha kundesamling, teambuilding eller foredrag. Saman med leiargruppa kan de kombinere ein svevande aktivitet med dagpakke hjå oss.  Me har to møterom, og desse kan slås saman til eit stort.

Klikk her for meir informasjon