Ope kvar dag 10:00-20:00

I sommar held me ope kvar dag!
Me vil som alltid anbefale å booke i forkant, og det kan de gjera på nettsida her, på e-post; post@vossvind.no eller tlf; 40105999

Kom og fly med oss :)