Me har ledig flytid under Ekstremsportveko!

Me har satt av tid til førstegongsflygande på dagtid, så ring og ting :)