GRATIS flyging til mor!

På sundag er det morsdag <3
Ta med deg mor di og fly denne dagen, så får ho fly ei GRATIS grunnpakke!
Tilbodet gjeld om ein eller fleire i familien flyr ei av nybyrjar-pakkene våre på same tidspunkt som mor.

Ring 40 10 59 99 eller send oss ein epost på post@vossvind.no for å bestille.

Pakkene våre inkluderar instruksjon i forkant, leige av utstyr og ein instruktør som er med dykk heile tida. 

Grunnpakke kr. 799,-
Barn - / studentpris 599,-
3 minutt flytid fordelt på 2x1,5 minutt.
Dette tilsvarar 4 fallskjermhopp frå 12000 fot 

Medium pakke kr 1499,-
Barn - / studentpris 1129,-
6 minutt flytid fordelt på 3x2minutt.
Dette tilsvarar 8 fallskjermhopp frå 12000 fot

Bli Pro-flyer kr 2299,-
Barn - / studentpris 1749,- 
10 minutt flytid fordelt på 5x2 minutt.
Dette tilsvarar 14 fallskjermhopp frå 12000 fot

FAMILIEPAKKER:

Familiepakke, maks 4 personar, kr 2199,- 
10 minutt flytid fordelt på familien slik de sjølve ynskjer

Familiepakke, maks 5 personar, kr 3099,- 
15 minutt flytid fordelt på familien slik de sjølve ynskjer