GRATIS flyging til far!

På sundag er det farsdag <3
Ta med deg far din og fly denne dagen, så får han fly ei GRATIS grunnpakke!
Tilbodet gjeld om ein eller fleire i familien flyr ei av førstegongsflygande-pakkene våre på same tidspunkt som far.

Ring 40 10 59 99 eller send oss ein epost på post@vossvind.no for å bestille.

Pakkene våre inkluderar instruksjon i forkant, leige av utstyr og ein instruktør med heile tida. 

Grunnpakke kr. 765,-
Barn - / studentpris 565,-
3 minutt flytid fordelt på 2*1,5 minutt.
Dette tilsvarar 4 fallskjermhopp frå 12000 fot 

Medium pakke kr 1475,-
Barn - / studentpris 1090,-
6 minutt flytid fordelt på 3*2minutt.
Dette tilsvarar 8 fallskjermhopp frå 12000 fot

Bli Pro-flyer kr 2190,-
Barn - / studentpris 1700,- 
10 minutt flytid fordelt på 5*2 minutt.
Dette tilsvarar 14 fallskjermhopp frå 12000 fot

FAMILIEPAKKER:

Familiepakke, maks 4 personar, kr 2160,- 
10 minutt flytid fordelt på familien slik de sjølve ynskjer

Familiepakke, maks 5 personar, kr 3050,- 
15 minutt flytid fordelt på familien slik de sjølve ynskjer