Europameisterskapet til Voss!

Voss Kroppsfykarlag, saman med VossVind er i 2018 tildelt det aller fyrste Europameisterskapet i innandørs kroppsflyging.
Det vil koma ca 250 tunnelflygarar frå heile Europa, samt resten av verda- da arrangementet til væra eit åpent mesterskap.

Arrangementet starter med opningsseremoni Onsdag 11.april, og so er det konkurransedager frå torsdag 12.april med finalerundar laurdag 14.april.

For meir informasjon fylg arrangementets eigen heimeside 
www.eisc2018.com eller facebook sida vår.