Opningstider

Opningstider:
Onsdag - laurdag  12:00-20:00
Sundag                     12:00-18:00

Utanom vanlege opningstider:
10.mai:              12:00-20:00
17.mai:              stengt
21.mai:              12:00-16:00

Grupper: 
For større grupper kan me opne utanom vanlege opningstider.
Ta kontakt på post@vossvind.no om det er ynskjeleg.

Sommar 2018 (18.juni-19.august):
Kvar dag 10:00-20:00

Kontortid:
Måndag - Fredag 09.00-16.00