Møterom

Me har møterom for små grupper og opp til 25 personar

Me har to stk møterom som me kan slå saman. De vel sjølve kva oppsett de ynskjer. I møterommet har me alt av fasilitetar som projector, tv, musikkanlegg og flip over.